INFORMATIE LIDMAATSCHAP

Algemeen

Je kunt gedurende het gehele jaar lid worden van onze vereniging. De vermelde contributiebedragen gelden echter vanaf 1 januari. De contributie kan dus afwijken als je op een eerder of later tijdstip lid wordt van onze vereniging. Op ons park liggen 3 gravel- en 2 kunststofbanen zodat er het gehele jaar door kan worden getennist. Een sleutel die toegang geeft tot de toilet, kleedruimten en lichten is voor € 5,- te koop in ons clubgebouw. Verder is alle informatie over onze vereninging en alle activiteiten te vinden op deze site.

Vrijwilligers

Onze vereniging draait op zeer veel vrijwilligers, maar meer vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom. Als vrijwilligers kun je zitting nemen in een commissie of bestuur, of je kunt een bijdrage leveren aan eenmalige activiteiten zoals bijvoorbeeld verven, snoeien, banen klaarmaken etc. Op het inschrijfformulier kan  aangegeven worden of je bereid bent je als vrijwilliger in te zetten voor onze vereniging. Dit is tevens ook een goede manier om mensen binnen de vereniging te leren kennen.

Contributiebijdragen

  • Junior € 65, het inschrijfgeld bedraag € 5,00
  • Senior € 165,00, het inschrijfgeld bedraagt € 5,00

Junior: 0 t/m 17 jaar

Senior: vanaf het kalenderjaar dat je 17 wordt

Als leeftijd hanteren wij de KNLTB voorwaarden van junior en senior leden, dus in het jaar dat je 17 wordt, ben je een seniorlid.

Indien meerdere leden binnen 1 gezin lid worden bestaat de volgende kortingsregeling: elke extra seniorlid en/of juniorlid hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Vrijwillige activiteiten

Als een seniorlid 2 vrijwillige activiteiten heeft gedraaid krijgt deze op de eerstvolgende nota een korting van
€ 35,00. (€10 voor de eerste activiteit, €25 voor de tweede activiteit)

 

Aanmelden

Na ontvangst van het inschrijfformulier dient u ook nog een pasfoto in te leveren. Dit kan bij Marieke Verhoeven, Koningstraat 49 te Rossum of digitaal naar ledenadministratie@tvhuros.nl.

Na ontvangst van aanmelding voor het lidmaatschap, kan een voorlopige ledenpas worden afgehaald bij Marieke Verhoeven

 

Afmelden

Afmelden van het lidmaatschap is mogelijk voor het einde van het kalenderjaar via een mail naar ledenadministratie@tvhuros.nl