Nieuws

Privacy beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese verordening stelt nieuwe eisen aan het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Tijdens de bestuursvergadering van 20 juni 2018 heeft het bestuur van Huros een nieuw privacy beleid goedgekeurd. Hierin staat welke persoonsgegevens Huros verzamelt en verwerkt en waarom dat gebeurt. Vragen en opmerkingen over het privacy beleid kun je richten aan het bestuur van Huros via info@tvhuros.nl .

« Terug

» Nieuws archief