Nieuws

Wie wordt onze nieuwe secretaris?

Wie wil Maaike Verstegen opvolgen als de nieuwe secretaris van Huros? Als secretaris zorg je voor een efficiënt lopend secretariaat. Samen met de voorzitter en penningmeester (Desmond en Paul) vorm je het dagelijks bestuur. Het is fijn als je accuraat kunt werken, communicatief vaardig en goed bereikbaar bent. Om je alvast een idee te geven over de taken van een secretaris, hebben we ze op een rijtje gezet.

Als secretaris:

  • neem je deel aan bestuursvergaderingen, notuleer je en verzorg je de actiepuntenlijst
  • verspreid je de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
  • verzamel je centraal de notulen van overige commissies
  • houd je een archief bij en zie je toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
  • stel je in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuur je de uitnodigingen voor vergaderingen
  • ontvang je de correspondentie en zorg je ervoor dat deze bij de betreffende personen komt
  • geef je mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB
  • verzorg je de administratie en correspondentie van het bestuur
  • ben je het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)
  • ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & Communicatiecommissie

Enthousiast geworden? Meld je aan via info@tvhuros.nl.

« Terug

» Nieuws archief