Home

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Alle leden van TV HUROS zijn uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering 2019. Wil je terugkijken op 2018, weten wat de plannen zijn voor 2019 en samen proosten op het nieuwe jaar? Dan zien we je graag op vrijdag 25 januari 2019 vanaf 20.00u in de kantine van ons complex. De agenda is als volgt:

 

1.            Opening

2.            Mededelingen en ingekomen stukken

3.            Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 26 januari 2018

4.            Jaarverslag 2018

5.            Financieel jaarverslag 2018

6.            Verslag kascommissie en goedkeuring boekjaar 2018

7.            Bestuur en overige functionarissen

8.            Contributie 2019

9.            Vooruitblik 2019

10.          Rondvraag

11.          Sluiting

 

Na afloop heffen we graag samen het glas op het nieuwe jaar.

Doen!

 

Wil je ook vrijwilligersactiviteiten doen voor je club? We kunnen je hulp goed gebruiken! We zoeken onder andere liefhebbers voor:

  • Bardiensten tijdens toernooien
  • Organisatie van Aardbeientoernooi
  • Organisatie WorldTour voor de jongste jeugd
  • Secretarisfunctie in het bestuur
  • Feestcommissie

Meld je vandaag nog aan via info@tvhuros.nl!

Haal eenvoudig je IVA-certificaat

Sta je wel eens achter de bar? Dan moet je het IVA-certificaat in je bezit hebben. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Volgens de Drank en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol. Dat betekent dat onze barvrijwilligers het IVA-certificaat nodig hebben.

Voor het behalen van dit certificaat maak je een korte test van twintig vragen op www.nocnsf.nl/iva.  Stuur het certificaat na ontvangst naar info@tvhuros.nl zodat we bij een controle kunnen laten zien dat je gecertificeerd bent. Succes!

» Nieuws archief